Cenacle Sisters Support nha tinh tam

 
 

Search Our Site Search Our Site

GHI DANH TĨNH TÂM GIÁO LÝ VIÊN

JUNE 24 - JUNE 26, 2022

Nhà Tĩnh Tâm Lê Thị Thành

 

Email address:

or ID:   

  

* Lệ Phí Ghi Danh $175.00 for 3 days weekend including meals

Send Deposit $50 (not refundable if not attend) to:

UBGLVN

2580 Tecumseh St.,

Baton Rouge, LA 70805

Xin mang theo dụng cụ vệ sinh cá nhân, Thánh Kinh

 

GHI DANH