Cenacle Sisters Support nha tinh tam

 
 

Search Our Site Search Our Site

*Note: Programs will be regularly updated throughout the year to reflect new Events

JUNE

6/18 1:00PM Friday - 6/20 2:00PM Sunday .

ĐẠI HỘI GIÁO LƯ VIỆT NAM KỲ XVI

Chủ Đề: Thánh Giuse luôn âm thầm hiện diện

* Lệ Phí Ghi Danh $175.00 for 2 night stays including 3 meals/a day and Materials and t-shirt

Liên lạc: Cha Viet Hung: nvhungicm@yahoo.com  Đt: (225) 802-4153

                 Nguyen Quang Hieu:  Đt: (713) 979-8800                          

                                                                            Xuan Phuong:  Đt: (281) 328-5247

Chi Phiếu $50 Deposit (payable to Uy  Ban Giao Ly VN-nonrefundable)  xin gửi về điạ chỉ sau đây :

(last day 5/6/2021 or $200.0 if register after):

Uy ban giao ly VN

2580 Tecumseh Street

Baton Rouge, LA 70805

Xin mang theo dụng cụ vệ sinh cá nhân, Thánh Kinh

Nếu cần Special diet xin cho BTC biết trước khi vào khoá

Download registration form

Ghi danh on-line